Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Γαλατά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
        ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑ
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:30
                                                                  Γαλατάς 5 Σεπτεμβρίου 2011

                                             Προς  τους κ.κ. Δήμαρχο Δήμου Ναυπακτίας
                                                                       Αντιδημάρχους Δήμου Ναυπακτίας
                                                                       Επικεφαλείς Δημ. Παρατάξεων
                                                                       Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                       Τοπικούς Συμβούλους
                                                                       Πρόεδρο Τ.Ο.Ε.Β. Γαλατά
                                                                       Δ/ντή Δημ. Σχολείου Γαλατά
                                                                       Πρόεδρο Πολιτ. Συλλόγου Γαλατά
                                                                      Πρόεδρο Πολιτ. Συλλόγου Γαλατά «Αγιος Πέτρος»
                                                                       Πρόεδρο Ποδοσφαιρικής Ομάδας Γαλατά
                                                                       Πρόεδρο Συλ. Γονέων & Κηδεμόνων
                                                                       Πρόεδρο Εκκλησιαστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Ετήσια Γενική Συνέλευση Κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Γαλατά

Σας γνωρίζουμε ότι την 18η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό σχολείο Γαλατά, Ετήσια Γενική Λαϊκή  Συνέλευση Κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Γαλατά, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:
1. Απολογισμός δράσης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Γαλατά από ην αρχή του έτους έως σήμερα.
2. Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά για το έτος 2012.
3. Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά για τα έτη 2012-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ  ΓΑΛΑΤΑ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου